Hjem

Produkt

Kontakt

 

 


   Velkommen til IAL's Hjemmeside


         
IAL er en fagorganisasjon for
        interiørarkitekter i Norge som
        har fullført og bestått eksamen
        fra Akademisk Brevskole (AB) i
        København, Danmark. 
  

          Interiørarkitekt Utdannelsen
          er i overensstemmelse med
          Dansk Indendørs Arkitekters
        Landsforbund's retningslinjer
        for utdannelsen til Interiørarkitekt.
                     

 

 Litt om våre medlemmer:

IALs medlemmer har bred kunnskap,
og alle medlemmene har sine egne
spesialfelt innenfor faget.
Vi kan nevne eksempler som:

Tilbygg, hytter, restaurering av
gamle hus, næringsbygg,
innredning av private hjem, skoler,
restauranter, butikker og kontorer -
bare for å nevne noen få.
 

   Styret i IAL 2011

         

                 

 

Anne Irene Hagerup Leder
a-ir@onlineno

Helene Ystgaard, kasserer
helene.ystgaard@arkipel.no

   

 
Content © 2007 Interiørarkitektenes landsforbund Design and scripting by Anne Irene Hagerup. All rights reserved.